Harga Jasa Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum

Harga Jasa Konsultasi Hukum

List harga jasa konsultasi tersebut di atas berlaku untuk perkara:

Pidana umum:

 • Penipuan;
 • Penggelapan;
 • Penganiayaan;
 • Pencurian;
 • Pencemaran nama baik;
 • Perzinahan;
 • Pembunuhan;
 • Perampokan;
 • dll yang termasuk dalam perkara pidana umum

Pidana Khusus:

 • Kekerasan dalam rumah tangga;
 • Narkotika;
 • Tindak Pidana Korupsi;
 • Terorisme;
 • Tindak Pidana ITE.

Perdata Umum

 • Legal drafting perjanjian;
 • Perkara Wanprestasi;
 • Perkara Perbuatan Melawan Hukum;
 • Perkara Waris;
 • Perkara Perceraian (termasuk Pembagian Harta Bersama);
 • Permohonan Isbat Nikah;
 • Permohonan Dispensasi Nikah;
 • Permohonan Pengangkatan Anak;
 • Perkara Sengketa Tanah;
 • Perkara Hutang Piutang.

Perdata Khusus

 • Perburuhan/Ketenagakerjaan;
 • Semgketa Merek;
 • Pendaftaran HaKI;

Hukum Administrasi Negara

 • Legal drafting Perda, Pergub, Perbup dan/atau Peraturan Kebijakan Pemerintahan;
 • Pengujian KTUN;

Hukum Tata Negara

 • Judicial Review (Pengujian Undang-undang maupun Peraturan Kebijakan Pemerintahan);
 • Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.